Use cases

  1. Een Internet marketing bedrijf "ABC" doet sociale marketing voor verschillende bedrijven. Aanvankelijk hebben deze bedrijven geen ervaring met sociale media en willen ze "full service" van hun hun marketing bedrijf ABC. Maar over tijd zijn er ook mensen die bedrijven die ook kennis en ervaring beginnen op te doen. Zij willen wel nog "geinspireerd" worden door hun marketing bedrijf maar willen zelf posts maken en posten. Misschien wel nog met grafische ondersteuning van hun leverancier. 
    Ons platform laat zulk een overgang toe omdat er ook gebruikers kunnen worden gecreeerd bij de bedrijven en er kan bepaald worden welke functies ze mogen vervullen voor welke sociale mediakanalen. 
  2. Een franchisegroep in de immowereld heeft 80 vestigingen. De marketing wordt grotendeels als dienst aangteboden aan de franchisees. Sommige franchisees hebben helemaal geen kaas gegeten van sociale marketing en laten dit volledig over aan het HQ. Andere franchisees hebben de knepen van de sociale media in het bloed en weten de juiste taal te spreken. Succesvolle posts van deze franchisees worden opgepikt door het HQ van de franchisegroep (hebben toegang tot alle analytics) en kunnen dan gedeeld worden met andere franchisees volgens eigen inzichten en afspraken. 
  3. Een bedrijf zit een een sector waar sociale media grote invloed heeft (bv. amusement, immo, marketing, kleinhandel, opleiding/onderwijs, horeca, mode, HR,...) maar het bedrijf heeft weinig volgers en kan dus onvoldoende bereik behalen. Hier kan ons platform een oplossing zijn omdat er ondersteuning is voor influencers. Influencers kunnen herposten via ons platform en de effectieve resultaten (leads) ten gevolge van de influencers worden zwart/wit geplaatst naast de resultaten van de posts van het bedrijf zelf. Waardoor het bedrijf effectief het effect van de hefboom kan beoordelen en valueren.